เช็คสิทธิ เงินเยียวยาเกษตรกร
ข่าว

เช็คสิทธิ เงินเยียวยาเกษตรกร ประกันรายได้ข้าว เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส.ได้ที่นี่

เช็คสิทธิ เงินเยียวยาเกษตรกร ประกันรายได้ข้าว เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส.ได้ที่นี่ เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66 เงินช่วยเหลือชาวนา ประกันรายได้ข้าว 65/66 เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 ว่า เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ข้าว […]