บุกรวบ อธิบดีกรมอุทยานฯ
ข่าว

บุกรวบ อธิบดีกรมอุทยานฯ กลางห้องประชุม กระเช้าเพียบ เจอเงินสดในห้องทำงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าจับกุม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานเรียกรับผลประโยชน์ หลังตรวจค้นห้องทำงานพบเงินสดจำนวนหนึ่ง ตรวจยึดของกลางเงินสดมูลค่าประมาณ 4.9 ล้านบาท พร้อมกับซองบรรจุเงินที่มีการจ่าหน้าซองจากหน่วยงาน ในแต่ละสังกัดอีกจํานวนหลายซอง และเอกสารอีกหลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเรียกรับเงินของนายรัชฎา นําส่งพนักงานสอบสวน ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป สืบเนื่องจากวันนี้ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง […]