ลำพูน ปภ.จังหวัดลำพูน ทต.ริมปิง เร่งระบายน้ำ
ข่าว

ลำพูน ปภ.จังหวัดลำพูน ทต.ริมปิง เร่งระบายน้ำท่วมขังช่วยชาวบ้าน

ลำพูน ปภ.จังหวัดลำพูน ทต.ริมปิง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังช่วยชาวบ้าน ที่บ้านร่องกาศ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อมด้วยนายมานพ อริวันนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ นายยุทธนา โกชัยยา หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายเจตนา สุนะศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ วังศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราสูบ 28,000 ลิตรต่อนาที บริเวณลำเหมือง ม.2 บ้านร่องกาศ […]