ลำพูนอ่วม! น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชน
ข่าวออนไลน์

ลำพูนอ่วม! น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง อย่างหนัก

ลำพูนอ่วม! น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง อย่างหนัก เมื่อวันที่ 10 กันยายน เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือน จนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฉับพลันบ้านเรือนประชาชนและถนนหนทางในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ โดยนายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำดิบ ได้ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแล้ว หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านและถนนที่ใช้สัญจรหลายเส้นทางในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในตลอดช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมา ในเบื้องต้นทาง อบต.น้ำดิบ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จัดหาทรายและกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นน้ำและเบี่ยงทางน้ำไม่ให้เข้าท่วมขังในเขตชุมชนมากกว่าเดิม และประสานหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป