No Picture
Tutorials

Mazda เปิดตัว CX-30 EV รถไฟฟ้า 100 % ในจีน วิ่งได้ไกล 450 กม.

ที่ประเทศจีน นอกจาก Mazda CX-30 (มาซดา ซีเอกซ์-30) ที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ แล้ว ทาง Mazda ยังนำมาถอดเครื่องยนต์ออก ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า และแบทเตอรี เพื่อเป็นรถเอสยูวีไฟฟ้า เสริมทางเลือกนอกจากรุ่นสแตนดาร์ด สำหรับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีน หลังการเปิดตัว Mazda MX-30 (มาซดา เอมเอกซ์-30) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของค่ายไปแล้ว ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางเพียง 200 กม./การชาร์จไฟ 1 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นก็ยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง Mazda มาอีก จนกระทั่งได้เปิดตัว Mazda CX-30 EV […]

No Picture
Tutorials

Mazda เปิดตัว CX-30 EV รถไฟฟ้า 100 % ในจีน วิ่งได้ไกล 450 กม.

ที่ประเทศจีน นอกจาก Mazda CX-30 (มาซดา ซีเอกซ์-30) ที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ แล้ว ทาง Mazda ยังนำมาถอดเครื่องยนต์ออก ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า และแบทเตอรี เพื่อเป็นรถเอสยูวีไฟฟ้า เสริมทางเลือกนอกจากรุ่นสแตนดาร์ด สำหรับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีน หลังการเปิดตัว Mazda MX-30 (มาซดา เอมเอกซ์-30) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของค่ายไปแล้ว ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางเพียง 200 กม./การชาร์จไฟ 1 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นก็ยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง Mazda มาอีก จนกระทั่งได้เปิดตัว Mazda CX-30 EV […]