No Picture
Uncategorized

ตลาดหุ้น IPO คึกคัก 8 หุ้นเตรียมแห่ขายในปีนี้

ทันหุ้น-ตลาดหุ้น IPO คึกคักในช่วงปลายปี พบว่ามี 8 บริษัทที่เตรียมจะขายหุ้น เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งจะส่งผลทำให้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีความคักคักมากยิ่งขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามี 8 บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเสนอขายหุ้น หลังจากที่ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบางบริษัทได้กำหนดราคาหุ้น และเวลาเสนอขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว และมีหลายบริษัทที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งแล้ว โดยประกอบด้วย บริษัท ซีแพนเนล จำกัด(มหาชน) หรือ CPANEL ที่กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 6.00 […]

No Picture
Uncategorized

ตลาดหุ้น IPO คึกคัก 8 หุ้นเตรียมแห่ขายในปีนี้

ทันหุ้น-ตลาดหุ้น IPO คึกคักในช่วงปลายปี พบว่ามี 8 บริษัทที่เตรียมจะขายหุ้น เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งจะส่งผลทำให้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีความคักคักมากยิ่งขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามี 8 บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเสนอขายหุ้น หลังจากที่ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบางบริษัทได้กำหนดราคาหุ้น และเวลาเสนอขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว และมีหลายบริษัทที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งแล้ว โดยประกอบด้วย บริษัท ซีแพนเนล จำกัด(มหาชน) หรือ CPANEL ที่กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 6.00 […]