No Picture
Tutorials

หุ้น Alibaba เด้งขึ้นกว่า 9% หลังจาก ‘แจ๊ค หม่า’ ปรากฏตัวในยุโรป

นี่คือปรากฏตัวครั้งแรกในรอบปีของแจ๊ค หม่า ส่งผลให้หุ้นของ Alibaba พุ่งขึ้นสูงสุดกว่า 9% ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง ระบุตรงกันว่า ตอนนี้ แจ๊ค หม่าอยู่ในยุโรป โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยเพียงว่า แจ๊ค หม่าออกทริปไปทัวร์เพื่อศึกษาเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตรในสเปน สิ่งที่ชัดเจนตอนนี้คือ นี่เป็นทริปแรกในรอบปีของแจ๊ค หม่าที่ได้เดินทางออกนอกประเทศจีน บุหรี่ไฟฟ้า และไปไกลถึงยุโรป หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ช่วงต้นเดือนตุลาคม มีแหล่งข่าวรายงานว่า แจ๊ค หม่าเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวในฮ่องกง ด้านนักวิเคราะห์มองว่า การปรากฏตัวในช่วงนี้ของแจ๊ค หม่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนและแจ๊ค หม่ากลับมาดีอีกครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีของแจ๊ค หม่าที่หายตัวไปจนเป็นข่าวโด่งดังนั้น เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลจีนเข้ากำกับและตรวจสอบ […]

No Picture
Tutorials

หุ้น Alibaba เด้งขึ้นกว่า 9% หลังจาก ‘แจ๊ค หม่า’ ปรากฏตัวในยุโรป

นี่คือปรากฏตัวครั้งแรกในรอบปีของแจ๊ค หม่า ส่งผลให้หุ้นของ Alibaba พุ่งขึ้นสูงสุดกว่า 9% ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง ระบุตรงกันว่า ตอนนี้ แจ๊ค หม่าอยู่ในยุโรป โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยเพียงว่า แจ๊ค หม่าออกทริปไปทัวร์เพื่อศึกษาเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตรในสเปน สิ่งที่ชัดเจนตอนนี้คือ นี่เป็นทริปแรกในรอบปีของแจ๊ค หม่าที่ได้เดินทางออกนอกประเทศจีน บุหรี่ไฟฟ้า และไปไกลถึงยุโรป หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ช่วงต้นเดือนตุลาคม มีแหล่งข่าวรายงานว่า แจ๊ค หม่าเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวในฮ่องกง ด้านนักวิเคราะห์มองว่า การปรากฏตัวในช่วงนี้ของแจ๊ค หม่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนและแจ๊ค หม่ากลับมาดีอีกครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีของแจ๊ค หม่าที่หายตัวไปจนเป็นข่าวโด่งดังนั้น เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลจีนเข้ากำกับและตรวจสอบ […]

No Picture
Uncategorized

SCC ยื่นขออนุญาตออกหุ้นกู้ 1 แสนล้านบาท

SCC แจ้งตลท. ที่ประชุมบอร์ด “เอสซีจี เคมิคอลส์” อนุมัติดจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท พร้อมยื่นขออนุญาตก.ล.ต. วันที่ 1 ต.ค. 64 เผยจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบต่อไป รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) […]

No Picture
Uncategorized

SCC ยื่นขออนุญาตออกหุ้นกู้ 1 แสนล้านบาท

SCC แจ้งตลท. ที่ประชุมบอร์ด “เอสซีจี เคมิคอลส์” อนุมัติดจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท พร้อมยื่นขออนุญาตก.ล.ต. วันที่ 1 ต.ค. 64 เผยจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบต่อไป รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) […]