No Picture
Uncategorized

ด่วน!! กบง.ลดเก็บเงินดีเซลบี7 ลง 1 บาท

ด่วน!! กบง.ลดเก็บเงินดีเซลบี7 ลง 1 บาทมีผลพรุ่งนี้-ปรับสูตรดีเซลเหลือบี6 ลิตรละ 28.29 บาท เริ่ม 11-31 ต.ค.นี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน(กบง.) ว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงขึ้นมากทั้งน้ำมันและแอลพีจี(ก๊าซหุงต้ม) บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่ประชุมจึงมีมติดูแลราคาน้ำมันที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งน้ำมันพื้นฐานบี10 และน้ำมันบี7 ที่มีรถยนต์ที่ใช้อยู่ประมาณ 10 ล้านคัน โดยจะดำเนินการ 3 ส่วนคือ 1.ลดค่าการตลาดน้ำมันดีเซลบี10และบี7 จากเฉลี่ย 1.80 บาทต่อลิตร เหลือ1.40 บาท มีผลวันที่ 5 ตุลาคม – […]

No Picture
Uncategorized

ด่วน!! กบง.ลดเก็บเงินดีเซลบี7 ลง 1 บาท

ด่วน!! กบง.ลดเก็บเงินดีเซลบี7 ลง 1 บาทมีผลพรุ่งนี้-ปรับสูตรดีเซลเหลือบี6 ลิตรละ 28.29 บาท เริ่ม 11-31 ต.ค.นี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน(กบง.) ว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงขึ้นมากทั้งน้ำมันและแอลพีจี(ก๊าซหุงต้ม) บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่ประชุมจึงมีมติดูแลราคาน้ำมันที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งน้ำมันพื้นฐานบี10 และน้ำมันบี7 ที่มีรถยนต์ที่ใช้อยู่ประมาณ 10 ล้านคัน โดยจะดำเนินการ 3 ส่วนคือ 1.ลดค่าการตลาดน้ำมันดีเซลบี10และบี7 จากเฉลี่ย 1.80 บาทต่อลิตร เหลือ1.40 บาท มีผลวันที่ 5 ตุลาคม – […]