No Picture
Services

ชิปขาดตลาดเป็นเหตุ! กระทบการขนส่งกล้อง Sony

ชิปขาดตลาดเป็นเหตุ! กระทบการขนส่งกล้อง Sony a7S III, a7II, a6400, a6100, ZV-E10Sony Japan ประกาศเกิดปัญหาในการขนส่งสินค้าจำพวกกล้องดิจิทัล และเลนส์ล่าช้ากว่ากำหนด จากสาเหตุชิปขาดตลาดทั่วโลก ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนเพียงพอในการผลิตครับ ซึ่งรายชื่อกล้อง และเลนส์ที่ได้รับผลกระทบก็มีดังนี้ รายชื่อกล้องที่ได้รับผลกระทบ lsm99a7S IIIa7IIa6400a6100ZV-E10Professional camcorder PXW-Z190รายชื่อเลนส์ที่ได้รับผลกระทบ SEL20F18GSEL50F18FSEL50M28SELP18105จากสถานการณ์ชิปขาดตลาดทั่วโลกที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดยาวไปจนถึงปี 2023 ครับ เร็ว ๆ นี้ทางค่ายกล้อง สล็อตแตกบ่อย Canon และ Nikon เองก็พึ่งประกาศว่ากำลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน… นอกจากนี้ยังมีข่าวมาว่าทาง Sony อาจจับมือกับ TSMC […]

No Picture
Services

ชิปขาดตลาดเป็นเหตุ! กระทบการขนส่งกล้อง Sony

ชิปขาดตลาดเป็นเหตุ! กระทบการขนส่งกล้อง Sony a7S III, a7II, a6400, a6100, ZV-E10Sony Japan ประกาศเกิดปัญหาในการขนส่งสินค้าจำพวกกล้องดิจิทัล และเลนส์ล่าช้ากว่ากำหนด จากสาเหตุชิปขาดตลาดทั่วโลก ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนเพียงพอในการผลิตครับ ซึ่งรายชื่อกล้อง และเลนส์ที่ได้รับผลกระทบก็มีดังนี้ รายชื่อกล้องที่ได้รับผลกระทบ lsm99a7S IIIa7IIa6400a6100ZV-E10Professional camcorder PXW-Z190รายชื่อเลนส์ที่ได้รับผลกระทบ SEL20F18GSEL50F18FSEL50M28SELP18105จากสถานการณ์ชิปขาดตลาดทั่วโลกที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดยาวไปจนถึงปี 2023 ครับ เร็ว ๆ นี้ทางค่ายกล้อง สล็อตแตกบ่อย Canon และ Nikon เองก็พึ่งประกาศว่ากำลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน… นอกจากนี้ยังมีข่าวมาว่าทาง Sony อาจจับมือกับ TSMC […]