สินเชื่อ ‘กรุงไทยใจดี’ วงเงิน1แสน-รู้ผลได้ใน5นาที!

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้หลายๆคนประสบปัญหาด้านการเงินกันไม่ใช่น้อย ซึ่งล่าสุดทางด้าน “ธนาคารกรุงไทย” ได้ออกผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” ที่เหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง

ได้รับอะไรบ้าง?
-วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
-สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
-ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
-ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม


คุณสมบัติผู้กู้
เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

ช่องทางการสมัครสินเชื่อกับ “ธนาคารกรุงไทย”
1.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2.แอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้ “กรณีผิดนัดชําระหนี้” ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจำนวน

ระยะเวลาให้กู้สินเชื่อ “กรุงไทยใจดี”
ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*