ลำพูน ปภ.จังหวัดลำพูน ทต.ริมปิง เร่งระบายน้ำท่วมขังช่วยชาวบ้าน

ลำพูน ปภ.จังหวัดลำพูน ทต.ริมปิง เร่งระบายน้ำ

ลำพูน ปภ.จังหวัดลำพูน ทต.ริมปิง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังช่วยชาวบ้าน

ที่บ้านร่องกาศ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อมด้วยนายมานพ อริวันนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ นายยุทธนา โกชัยยา หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายเจตนา สุนะศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ วังศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราสูบ 28,000 ลิตรต่อนาที บริเวณลำเหมือง ม.2 บ้านร่องกาศ เพื่อเร่งระบายน้ำที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลริมปิง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

ด้านนายธนู ครั่งเนียม ปลัดอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินงานขุดลอกลำเหมือง บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ โดยการใช้รถแบ็คโฮขุดลอกวัชพืช เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ น้ำท่วมขัง บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*